Woonwagens

  • Gemeente & woningcorporatie
  • Particulier
  • Levering met KOMO keurmerk

Chalets

  • Recreatiepark & camping
  • Particulier
  • Een eersteklas tweede huis
KWALITEIT TOT IN DETAIL

KOMO

Kraaikamp met KOMO-certificaat

Kraaikamp woonwagens voldoen aan alle eisen

Kraaikamp is de enige woonwagenproducent die levert onder KOMO-attest-met-productcertificaat. Deze kwaliteitsverklaring geeft u als koper de zekerheid dat de woonwagen is gebouwd volgens de regels van het Bouwbesluit.

Een KOMO-attest met productcertificaat betekent dat zowel het product, als het productieproces en de seriële productie onder regelmatige controle staan en de kwaliteit van uw product ook voor de toekomst is gewaarborgd.

Alle Kraaikamp woonwagens worden tijdens de verschillende productiestadia steekproefsgewijs gecontroleerd door SKG-IKOB. Kraaikamp biedt u hiermee een sluitende garantie en een waarborg van kwaliteit.

De criteria waarop de woonwagens zijn getoetst zijn de bouwtechnische, woontechnische en inrichtingstechnische eisen die aan het product worden gesteld. Het betreft eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en duurzaamheid.

Garantie

Kraaikamp biedt kopers een garantie van 10 jaar op de elementaire draagconstructies, waarmee u verzekerd bent van een juiste investering.

Milieu, duurzaamheid, berekeningen en rapporten

Naast de levering onder KOMO-denkt Kraaikamp mee over het optimaliseren van de energiezuinigheid van de woonwagens, de duurzaamheidscriteria en de eventueel benodigde GPR-score die gelden voor uw woonwagen.

Bij het aanvragen van de omgevingsvergunning verzorgt Kraaikamp tevens de benodigde EPC- en brandoverslagberekeningen.